Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ons engagement - door onze processen te optimaliseren, ons afval te minimaliseren en door effectief gebruik te maken van IT-systemen. Onderdeel van onze MVO-strategie is dat Bavak Securitygroup fungeert als inspirerend instituut voor de IMC Weekendschool uit Den Haag en als deelnemend sponsor voor het Vereranen Search Team in Nederland.

Contact us

De IMC Weekendschool Den Haag is een school voor aanvullend onderwijs voor jongeren tussen 10 en 14 jaar, op die plekken waar support het hardst nodig is. Het Veteranen Search Team heeft als doel van grote toegevoegde waarde te zijn voor de overheidsdiensten bij een vermissing. Zij bundelen hier de kracht en kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel. Het onderscheidend vermogen ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang onder de vrijwilligers.

Drie jaar lang ontmoeten de ruim 100 leerlingen iedere zondag professionals uit uiteenlopende sectoren. Inmiddels zijn er 10 weekendscholen in Nederland. Dit wordt mogelijk gemaakt door meer dan honderd bedrijven en fondsen, waaronder Bavak Security Group. Jaarlijks zetten landelijk ruim 3500 vrijwilligers zich in als gastdocent of begeleider.

Jaarlijks stelt Bavak zich open om een groep leergierige jongeren thuis te maken in de bijzondere wereld van high-tech security. Dit gebeurt ‘in huis’ door middel van presentaties waarbij de jongeren een kijkje krijgen in de keuken van Bavak. De reacties zijn ontwapenend en bijzonder scherp.

De voornaamste reden voor Bavak om mee te doen aan de weekendschool is te laten zien dat met maken van een keuze ‘alles mogelijk is’.

Het doel van het Veteranen Search Team is een actieve bijdrage leveren tijdens zoekacties naar vermiste personen en/of goederen onder leiding van de Politie. Het Veteranen Search Team is een stichting in stand gehouden door Veteranen, oud Politiemedewerkers en overige geüniformeerde beroepen. Allen op vrijwillige basis. Klik hier voor meer informatie.

Bavak is trots hier een actieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Neem contact op voor meer informatie

Goede beveiliging vraagt om expertise. Bavak levert al meer dan 45 jaar wereldwijd de beste beveiliging. Wil u ook weten hoe, neem dan contact op.