Hoe spoor je lachgas cilinders op in de vuilniswagen?

Hoe spoor je lachgas cilinders op in de vuilniswagen?

28 mei, 2024

Contact us

Hoe spoor je lachgas cilinders op in de vuilniswagen?

Sinds 2016 is de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik in de Nederlandse Warenwet geplaatst, wat resulteerde in het opstellen van regels en richtlijnen met betrekking tot de verkoop, distributie en het gebruik ervan. Deze maatregelen waren voornamelijk gericht op recreatief gebruik en de bescherming van minderjarigen tegen de risico's van lachgasgebruik.

Naast de gezondheidsrisico's brengt het gebruik van lachgas ook veiligheidsrisico's met zich mee, vooral wanneer lachgas cilinders niet op een veilige manier worden afgedankt en tussen het huisvuil belanden. Lachgas cilinders kunnen exploderen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals die in vuilverbrandingsovens. Dit brengt niet alleen de vuilverbrandingsoven zelf, maar ook het personeel en de omgeving in gevaar.

Het opsporen van lachgas cilinders in een vuilniswagen vormt daarom een uitdaging, maar er zijn verschillende stappen die kunnen worden genomen om dit te doen.

Allereerst kunnen regelmatige visuele inspecties van het verzamelde afval worden uitgevoerd, waarbij het personeel wordt getraind om verdachte objecten te herkennen en te rapporteren. Daarnaast kan, indien mogelijk en veilig, het personeel handmatig het afval sorteren tijdens het laden van de vuilniswagen, waardoor nauwkeuriger kan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lachgas cilinders en andere gevaarlijke voorwerpen.

Ook kan het gebruik van röntgen technologie (X-ray) een oplossing zijn. Bavak levert ‘X-ray scanners’ voor vrachtwagens die de inhoud van een ‘vuilniswagen’ kan scannen en zodoende de lachgas cilinders zichtbaar kan maken. Hier opvolgend kunnen de cilinders uit het vuil gehaald worden doordat de exacte plaats bekend is.

Het opsporen van lachgas cilinders in een vuilniswagen vereist dus een combinatie technologie en training plus samenwerking met relevante autoriteiten. Door deze maatregelen te implementeren, kan de veiligheid van het personeel en het milieu worden gewaarborgd.

Meer weten over de X-ray scanner voor vrachtwagens en trucks? Kijk dan op deze pagina, of neem contact op via info@bavak.com

Bavak. Securing daily life

Rapiscan_truckscan_LinkedIn.jpg

Neem contact op voor meer informatie

Goede beveiliging vraagt om expertise. Bavak levert al meer dan 45 jaar wereldwijd de beste beveiliging. Wil u ook weten hoe, neem dan contact op.