De Bavak ROMAP – Remotely Operated Military Access Point

De Bavak ROMAP – Remotely Operated Military Access Point

5 oktober, 2021

Contact us

De Bavak ROMAP – Remotely Operated Military Access Point

Access Decision Granted or Denied

Op een militaire basis wordt de behoefte aan strikte beveiliging steeds groter, zowel voor personeel als voor bezoekers. Het ROMAP concept van Bavak zorgt voor een grondige en doeltreffende, op afstand aangestuurde toegangscontrole. De aansturing is zeer efficiënt en vindt plaats op minimaal 500 meter afstand waardoor direct contact met de bezoekers niet meer noodzakelijk is. ROMAP zorgt voor een gedegen Access Decision.

Voordat een bezoeker toegang krijgt tot een locatie, dient de bezoeker zich eerst extern te identificeren. De identificatie vindt plaats via Biometrische kenmerken en niet-biometrische data. Per bezoeker wordt dit profiel in het systeem opgeslagen. Dan volgt een proces van Screening/Data Intelligence. Door het profiel te matchen met andere data en dit te beoordelen kan er een classificatie van de bezoeker worden gemaakt.

Zodra een locatie bezocht wordt volgt de ‘Verificatie’. Een bezoeker verifieert zichzelf via state-of-the-art handpalm technologie. Via een scan van de handpalm is het mogelijk om snel en accuraat vast te stellen of bezoeker ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Zelfs bij vuile of beschadigde handen is de handpalmscan een accurate en snelle oplossing.

Na de verificatie heeft het systeem de bezoeker gecontroleerd en geclassificeerd en wordt de bezoeker via de tourniquet logica naar de juiste route geloodst. Denk hierbij aan het direct vastzetten van de bezoeker, controle van bezoeker en bagage of direct toegang tot de militaire basis. Via de Randomising tool vinden er steekproeven plaats. De steekproeven zijn niet afhankelijk van personen en de tool kan worden aangepast afhankelijk van drukte en risiconiveau.

Uiteindelijk wordt een geselecteerde groep personen gecontroleerd via Metaaldetectie en Millimeterscan en de bagage via X-ray apparatuur. Trucks worden voor het betreden van het terrein gecontroleerd via X-ray apparatuur en bodemscanners. Bij een positieve controle mogen de bezoekers het terrein op: ACCESS DECISION GRANTED, bij een negatieve controle worden de bezoekers geïsoleerd vastgezet: ACCESS DECISION ISOLATED.

Klik hier voor meer (technische) informatie van de Bavak ROMAP oplossing.

Neem contact op voor meer informatie

Goede beveiliging vraagt om expertise. Bavak levert al meer dan 45 jaar wereldwijd de beste beveiliging. Wil u ook weten hoe, neem dan contact op.