Technisch Beheer Training

Technisch Beheer Training

Contact us

Technisch Beheer Training

De Technisch Beheer Training is voornamelijk bedoeld voor iedereen die belast is met technisch onderhoud. Het gaat dan met name om speedgates, bollards, roadblockers en slagbomen. Per training wordt elk product uitgebreid behandeld.

Verschillende trainingen

De productgroepen waarvoor de trainingen zijn ontwikkeld verschillen flink van elkaar. Dus als eerste is het belangrijk om een duidelijke omschrijving te hebben van de behoefte. Zodra u interesse heeft zal er in een meeting de exacte punten van de training besproken worden. Vanaf daar wordt de training voorbereid en in overleg met u gegeven. Dit is om er zeker van de zijn dat de Technisch Beheer training het gewenste resultaat op zal leveren.

Training niveaus

De trainingen bij Bavak worden op verschillende niveaus gegeven. Dit is omdat de ene medewerker verder is dan de andere. Daarnaast blijft de techniek hard vooruit gaan. Zodoende is het verstandig om met regelmaat een training te volgen, zodat u niets hoeft te missen.

Basis training

De deelnemers aan de basistraining hebben geen enkele ervaring in het vakgebied van de training. In de basistraining worden alle onderdelen van de betreffende training uitgebreid behandeld. De cursisten worden van A tot Z alle handelingen uitgelegd waarna men het zelf in de praktijk gaat toepassen. Alles gebeurt onder toezicht van een ervaren trainer.

Refreshment training

De deelnemers hebben een basistraining gevolgd en hebben daardoor de nodige ervaring. Tijdens deze training zal een samenvatting worden gegeven van de basistraining. Vervolgens worden de ervaringen met elkaar gedeeld om daar tijdens de training aandacht aan te geven. In deze training zal de praktijk centraal staan.

Waarom een Technisch Beheer Training via Bavak?

Bavak levert en onderhoudt al jaren verschillende typen beveiliging systemen. Zodoende is er een hoop expertise en kennis in huis over deze systemen. Met deze kennis is Bavak klanten en gebruikers uitleg gaan geven over hoe deze systemen optimaal te kunnen gebruiken. Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan een diepgaande en grondige uitleg over de mogelijke instellingen en gebruikers-bevoegdheden welke kunnen worden ingesteld en de gebruikersmogelijkheden. Op de juiste manier instellen, onderhouden en interpreteren van de informatie levert een compleet bruikbaar systeem op. Mede vanwege verschillen en mogelijkheden van de producten welke Bavak aanbiedt stelt Bavak per onderwerp een aparte training op welke geschikt is voor deelnemers van verschillende kennisniveaus.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie

Goede beveiliging vraagt om expertise. Bavak levert al meer dan 45 jaar wereldwijd de beste beveiliging. Wil u ook weten hoe, neem dan contact op.